Termeni și condiții

Site-ul prodocens.ro, denumit în continuare “prodocens.ro”, este deținut și administrat de ASOCIATIA PRODOCENS MEDIA având următoarele date de identificare: Cod Unic de Înregistrare 33686860, înregistrată la Registrul Comerțului cu nr. J02/60/2017, cu sediul social în STR. IZBICENI NR. 5, SECTOR 1, BUCUREȘTI

E-mail: [email protected]

Navigarea pe site-ul prodocens.ro urmată de donare, echivalează cu citirea, întelegerea și acceptarea termenilor de mai jos de către orice utilizator. Prodocens.ro își rezervă dreptul de a schimba si actualiza în orice moment conținutul acestui site, precum și Termenii și conditiile de folosire, fără niciun fel de notificare prealabilă.

În caz de divergentă sau neînțelegeri între Prodocens.ro si Utilizator, se vor aplica Termenii și condțiile valabile la momentul donării..

 

1. DEFINIȚII

Utilizator – orice persoană care vizitează site-ul prodocens.ro

Donație – un document electronic ce intervine ca formă de comunicare între Prodocens și Utilizaor prin care Utilizatorul își exprimă intenția de a susține activitatea Prodocens

2. DREPTURILE DE PROPRIETATE INTELECTUALĂ

Conținutul site-ului prodocens.ro: imagini, texte, elemente de grafică web, scripturi, software, drepturi de proiectare, drepturi de model, patente, mărci înregistrate, este integral proprietatea  Prodocens.ro și a furnizorilor săi și este apărat de Legea privind dreptul de autor, drepturile conexe și legile privind proprietatea intelectuală si industrială. Folosirea fără acordul Prodocens.ro a oricaror elemente enumerate mai sus se pedepsește conform legislației în vigoare.

Utilizarea pe prodocens.ro a oricărui nume de marcă înregistrată nu constituie reclamă pentru compania respectivă. prodocens.ro nu își asumă responsabilitatea și nu poate fi învinuită pentru pagubele apărute prin folosirea conținutului site-ului.

 

3. EXONERAREA DE RĂSPUNDERE

Prodocens.ro nu garantează că site-ul, serverele pe care este găzduit, sau e-mailurile trimise de la prodocens.ro sunt fără viruși sau alte componente informatice cu un caracter potențial dăunător, că nu conține erori, omisiuni, defecțiuni, întârzieri sau întreruperi în operare sau transmitere, căderi de linie sau orice alți factori similari. Utilizatorul foloseste site-ul pe riscul propriu, prodocens.ro fiind liber de orice răspundere pentru eventualele daune directe sau indirecte cauzate de utilizarea sau accesarea/vizitarea site-ului sau ca urmare a utilizării informatiilor de pe site. Prodocens.ro nu este raspunzătoare de erorile sau omisiunile care pot interveni în redactarea sau prezentarea materialelor de pe site.

Orice link-uri către alte site-uri sunt oferite numai in scopul unei accesibilități sporite a informațiilor, iar Prodocens.ro.ro nu își asumă nicio responsabilitate sau răspundere pentru conținutul acestor site-uri, pentru produsele sau serviciile promovate ori comercializate prin aceste site-uri.

 

4. LIMITA ACCESULUI LA SITE

Utilizatorii site-ului prodocens.ro pot face comentarii și orice alte comunicări, pot să transmită sugestii, întrebări sau informații, dacă limbajul acestora este civilizat, iar conținutul comunicărilor nu este ilegal, obscen, amenințător, defăimător, nu tulbură în niciun fel viața privată a altor persoane, nu încalcă drepturile de proprietate intelectuală, nu conțin viruși, nu servesc unor campanii de promovare care nu au legatură cu prodocens.ro, nu sunt e-mailuri în masă ori orice altă formă de spam. Persoanele care vor utiliza o adresă falsă de e-mail ori vor transmite mesaje electronice sau orice alte comunicări în numele unei alte persoane fizice sau juridice ori în numele oricărei alte entități, vor fi raportate organelor abilitate. prodocens.ro nu își asumă responsabilitatea si nici nu va putea fi obligată la niciun fel de despăgubiri pentru orice fel de daune produse de astfel de comunicari.

În cazul trimiterii sau afișării unor materiale/documente care implică texte, replici, recenzii etc, formulate de Utilizatori, se consideră că respectivul Utilizator garantează originalitatea lor si acordă prodocens.ro și afiliaților/asociaților săi dreptul neexclusiv, nelimitat, gratuit, irevocabil si retransmisibil de a folosi, reproduce, modifica, adapta, publica, traduce, crea opere derivate, precum si dreptul de a distribui, de a prezenta aceste continuțuri oriunde în lume, prin orice mijloace. Utilizatorul garantează că are toate drepturile asupra conținutului pe care îl afisează sau îl transmite pe site, prin orice modalitate, astfel încât, prin folosirea acestui conținut, să nu cauzeze prejudicii niciunei terțe entități fizice sau juridice.

 

5. PRELUCRAREA DATELOR CU CARACTER PERSONAL

Datele colectate cu privire la conturi si newslettere sunt confidențiale. prodocens.ro va putea selecta utilizatorii cărora le va trimite newslettere si alte informații pe e-mail.

Conform Legii nr. 677/2001 pentru protecția persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal și libera circulație a acestor date, modificată și completată si Legii nr. 506/2004 privind prelucrarea datelor cu caracter personal si protecția vieții private în sectorul comunicațiilor electronice, prodocens.ro are obligația de a prelucra în condiții de siguranță și numai pentru scopurile specificate, datele personale furnizate de utilizatori.

Scopul colectării datelor cu caracter personal este: gestiune a donațiilor informarea Clienților privind situatia contului lor de pe prodocens.ro, informarea utilizatorilor privind evoluția si starea campaniilor de donații.

Completarea de către utilizatori a formularelor pe site echivalează cu acceptarea necondiționată ca aceste date sa fie incluse in baza de date a prodocens.ro și cu utilizarea și prelucrarea de către prodocens.ro pentru desfășurarea activităților enumerate mai sus, inclusiv, dar nelimitându-se la furnizori de servicii de marketing, curierat, servicii de plată / bancare.

Utilizatorilor le sunt garantate drepturile prevăzute de Legea nr. 677/2001 pentru protecția persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal și libera circulație a acestor date, respectiv dreptul de informare, dreptul de acces la date, dreptul de intervenție, dreptul de opoziție, dreptul de a nu fi supus unei decizii individuale, dreptul de se adresa justiției în caz de încălcare a drepturilor sale. Utilizatorii au dreptul de a solicita ștergerea totală sau parțială a datelor cu caracter personal. Clientul poate solicita oricare dintre drepturile enumerate mai sus în baza unei cereri scrise, semnate si datate, înaintatată catre sediul Prodocens.ro

Refuzul furnizării acestor date determină imposibilitatea onorării comenzilor.

În cazul în care clientul își modifica prin utilizarea formularelor de pe site datele personale livrate deja către prodocens.ro și există comenzi în derulare, comenzile își păstrează datele de la momentul plasării comenzii iar livrarea produselor se va face luându-se în considerare datele nou modificate.

Prodocens.ro nu solicită Utilizatorilor săi prin niciun mijloc de comunicare (telefon/e-mail etc) informații confidențiale, date despre conturi bancare, parole personale etc. În cazul în care utilizatorul le divulgă unor terți, acesta poartă întreaga responsabilitate pentru acțiunile sale. Astfel, în cazuri de divulgare de astfel de date, utilizatorul nu poate ține răspunzător pe prodocens.ro pentru niciun fel de prejudiciu.

 

6. ÎNREGISTRAREA CA UTILIZATOR

Pentru crearea unui cont pe site-ul prodocens.ro, Utilizatorul este obligat să foloseascî o adresă de e-mail validă. prodocens.ro poate refuza cererea de înregistrare în situațiile în care constată că a utilizat informații neconforme cu realitatea sau folosește serviciile într-un mod neconform cu uzanțele normale.

 

7. Donația

Pentru |Donație| se înțelege acțiunea Utilizatorului de a susține misiunea Prodocens.ro

 

8. SOLUȚIONAREA CONFLICTELOR. LEGEA APLICABILĂ

Contractul va fi guvernat si interpretat în conformitate cu legea română. Orice conflict apărut între prodocens.ro si Clienți va fi rezolvat pe cale amiabilă.În cazul în care acest lucru nu este posibil, prima cale de soluționare este medierea, in condițiile legii, iar dacă aceasta esuează se apelează la instanțele românești competente de la domiciliul Clientului.

 

9. FRAUDA

Orice tentativă de fraudă sau orice fraudă (cum ar fi, dar fără a se limita la: accesarea datelor Clienților prodocens.ro, alterarea conținutului site-ului, încercarea de afectare a performanțelor serverelor prodocens.ro etc) vor fi pedepsite conform legii penale.

 

10. DISPOZIȚII FINALE

Dacă oricare dintre clauzele de mai sus va fi gasită nulă sau nevalidă, acest fapt nu va afecta valabilitatea celorlalte clauze.

Actualizat la data de 31.05.2021: prodocens.ro

 

 

Politica de confidențialitate

Această politică de confidențialitate descrie modul în care informațiile tale personale sunt colectate, utilizate și distribuite atunci când vizitezi sau faci o achiziție.

 

INFORMAȚII PERSONALE PE CARE LE COLECTĂM

Când vizitezi site-ul, colectăm automat anumite informații despre dispozitivul tău, inclusiv informații despre browser, web, adresa IP, fusul orar și unele cookie-uri instalate pe dispozitiv. În plus, pe măsură ce răsfoiești pagini din site, colectăm informații despre paginile web individuale sau produsele pe care le vizualizezi, ce site-uri web sau termeni de căutare te-au referit la site și informații despre cum interacționezi cu site-ul. Ne referim la aceste informații colectate automat ca Informații despre dispozitiv.

Colectăm informațiile despre dispozitiv folosind următoarele tehnologii:

  • Cookie-urile sunt fișiere de date care sunt plasate pe dispozitiv sau pe computer și conțin adesea un identificator unic anonim. Pentru mai multe informații despre cookie-uri și despre modul de dezactivare a cookie-urilor, vizitați http://www.allaboutcookies.org.
  • acțiuni de urmărire a “fișierelor de jurnal” care apar pe site și colectarea datelor, inclusiv adresa IP, tipul browserului, furnizorul de servicii Internet, paginile de trimitere / ieșire și înregistarile de dată / oră.
  • etichetele și pixelii sunt fișiere electronice utilizate pentru a înregistra informații despre modul în care navigați pe site.

 

În plus, atunci când efectuezi o achiziție sau încerci să faci o achiziție prin intermediul site-ului, colectăm anumite informații de la tine, inclusiv numele, adresa de facturare, adresa de livrare, adresa de email și numărul de telefon. Facem referire la aceste informații ca Informații despre comandă.

Când vorbim despre Informații personale în această politică de confidențialitate, vorbim atât de informații despre dispozitive, cât și de informații despre comandă.

 

CUM UTILIZăM INFORMAȚIILE PERSONALE ?

Continuarea navigării înseamnă acceptul tău. Utilizăm informațiile despre comenzi pe care le colectăm, în general, pentru a îndeplini comenzile plasate prin intermediul site-ului (inclusiv procesarea informațiilor tale de plată, organizarea transportului și furnizarea de facturi și / sau confirmări de comenzi). În conformitate cu preferințele pe care le-ai împărtășit cu noi, îți vom oferi informații sau publicitate referitoare la produsele sau serviciile noastre.

 

Utilizăm informațiile despre dispozitiv pe care le colectăm pentru a ne ajuta să monitorizăm potențialele riscuri (în special adresa IP) și, în general, să îmbunătățim și să optimizăm site-ul nostru (de exemplu, generând analize despre modul în care clienții noștri navighează și interacționează cu site-ul și pentru a evalua succesul campaniilor noastre de marketing și publicitate).

 

ÎMPĂRTĂȘIREA INFORMAȚIILOR PERSONALE & RETENȚIA DATELOR

Când plasezi o comandă prin intermediul site-ului, vom păstra informațiile tale de comandă, considerate necesare, pentru înregistrările noastre, cu excepția cazului în care și până când ne cereți să ștergem aceste informații.

Împărtășim informațiile personale considerate necesare pentru a ne ajuta să procesăm și să livrăm comenzile tale, așa cum este descris mai sus.

În cele din urmă, putem să îți împărtășim și informațiile tale personale pentru a respecta legile și reglementările aplicabile, pentru a răspunde la o citație, mandat de căutare sau altă solicitare legală pentru informațiile pe care le primim sau pentru a ne proteja în alt mod drepturile.

Reține că nu modificăm practicile de colectare a datelor și de utilizare a site-ului atunci când vedem semnalul Nu urmăriți (DO NOT TRACK) din browserul tău. În acest caz, se vor folosi doar informațiile necesare pentru plasarea și procesarea unei comenzi, dar nu informațiile statistice, functionale sau de marketing (profilare).

 

DREPTURILE TALE

Dacă ești rezident european, ai dreptul să accesezi informațiile personale pe care le deținem despre tine și să ceri corectarea, actualizarea sau ștergerea informațiilor tale personale. Dacă dorești să exerciți acest drept, te rugăm să ne contactezi prin intermediul secțiunii: 

Reține că procesăm informațiile pentru a putea îndeplini contractele pe care le-am putea avea cu tine (de exemplu, dacă faci o comandă prin intermediul site-ului) sau pentru a-ți urmări interesele legitime de afaceri enumerate mai sus.

 

SCHIMBĂRI

Putem actualiza din când în când această politică de confidențialitate pentru a reflecta, de exemplu, modificările aduse practicilor noastre sau din alte motive operaționale, legale sau de reglementare.

 

CONTACTEAZĂ-NE

Pentru mai multe informații despre practicile noastre de confidențialitate, dacă ai întrebări sau dacă dorești să faci o plângere, te rugăm să ne contactezi prin email la adresa [email protected]

 

GDPR: Drepturile consumatorilor

Drepturile persoanelor fizice cu privire la datele cu caracter personal

Conform Regulamentului de Protecție a Datelor cu Caracter Personal (GDPR), ai o serie de drepturi în relația cu acest website.
Mai jos ai la dispoziție o serie de link-uri pentru a putea exercita aceste drepturi:

Solicită datele stocate – Această opțiune presupune completarea unei cereri, după care operatorul site-ului te va contacta pentru a-ți transmite datele stocate.

Solicită ștergerea datelor stocate – Acest drept, referit și ca dreptul de a fi uitat presupune ștergea datelor tale din toate sistemele site-ului, acolo unde legea o permite.

După completarea formularului specific, cererea va fi înregistrată, și ofițerul de date cu caracter personal (DPO) va fi notificat în legatură cu cererea depusă.