Ce este Biserica? Rolul si scopul acesteia in conformitate cu Biblia

03. 05.2021

Termenul „biserică” este traducerea termenului grecesc ekklesia și este folosit în Noul Testament pentru comunitatea credincioșilor lui Isus Hristos. Literal înseamnă „adunare”, „congregație” sau „întâlnire”. Un termen similar a fost folosit în Vechiul Testament referindu-se la experiențe precum „ziua adunării”, „adunarea Domnului” sau „întâlnirea înaintea Domnului”.

Astfel, declarația lui Isus „Voi zidi Biserica Mea” (Mat. 16:18) nu era ceva necunoscut ascultătorului din vremea Lui. Puțin mai târziu, în Noul Testament, cuvântul este fosot doar cu privire la adunarea credincioșilor lui Isus Hristos.

Merită menționat faptul că în Noul Testament, nici o sinagogă, templu, capelă, tabernacol, clădire sau orice alt loc de întâlnire nu a fost numită vreodată „biserică”. Termenul se referă întotdeauna la adunarea creștină și este folosit atât pentru comunitatea locală de credincioși, cât și pentru adunarea tuturor creștinilor.

 

Biserică”. Două semnificații și origine.

Primul sens în care este folosit cuvântul „biserică”, pe care noi îl numim „local”, este cel geografic. Bisericile din Noul Testament sunt identificate prin numele unui oraș, niciodată prin numele unei țări sau regiuni. De exemplu, se vorbește despre „bisericile din Galatia” la plural deoarece Galatia era o regiune cu multe orașe și, prin urmare, cu multe biserici locale. Când se vorbește despre Corint, Efes, Tesalonic etc. se folosește forma singulară, iar numele orașului identifică biserica. De exemplu, biserica din Corint sau biserica din Efes; fiecare dintre aceste biserici era formată din locuitorii creștini din același oraș.

Al doilea sens, numit „universal”, se referă la suma credincioșilor lui Isus Hristos din toate timpurile și locurile. Această biserică este formată atât din evrei, cât și din neamuri. Prima întâlnire a bisericii universale va avea loc în timpul răpirii: „Căci Însuşi Domnul, cu un strigăt, cu glasul unui arhanghel şi cu trâmbiţa lui Dumnezeu, Se va coborî din cer şi întâi vor învia cei morţi în Hristos. Apoi, noi cei vii, care vom fi rămas, vom fi răpiţi toţi împreună cu ei în nori, ca să întâmpinăm pe Domnul în văzduh; şi astfel vom fi totdeauna cu Domnul” (1 Tes. 4:16-17).

Acesta va fi un eveniment fără precedent. Tot ceea ce am crezut și am iubit, doar de la distanță, va deveni o realitate tangibilă. Până atunci, ne bazăm pe expresia locală pentru a experimenta comuniunea. Aceasta este familia noastră imediată în credință. Biserica locală diferă doar ca mărime de cea universală, dar nu în esență. Natura bisericii locale și angajamentul lui Dumnezeu față de ea sunt la fel cu cu cele față de biserica universală.

Cine zidește biserica?

Isus a declarat că zidire sau edificarea bisericii este ceva ce face El, personal: „ Îmi voi zidi Biserica Mea” (Mat. 16:18), dar asta nu înseamnă că El nu îi folosește și pe alții pentru asta. Una dintre cele mai cunoscute metafore folosite pentru a se referi la biserică este „trupul lui Hristos”. Isus Hristos afirmă că El este capul și că toți credincioșii formează trupul Său. Accentul metaforelor este pe unirea dintre Hristos și biserică și între credincioși – ceva indispensabil înțelegerii modului în care funcționează biserica sub autoritatea lui Iisus Hristos.

Potrivit lui Pavel, fiecare credincios are o funcție în biserică, la fel cum diferitele părți ale corpului au o funcție specifică. Ideea ca un grup de clerici să-și asume responsabilitatea pentru toată slujirea creștină, în timp ce o masă de laici doar se bucură de beneficii, este total străină Scripturii. Episcopii, bătrânii, pastorii, diaconii și noii credincioși sunt pur și simplu membri ai trupului lui Hristos cu responsabilități și roluri distincte, în funcție de maturitatea și darurile fiecăruia. Un credincios care se comportă ca Diotref în 3 Ioan (care preia proprietatea bisericii locale, considerându-se autoritatea supremă) uzurpă locul lui Hristos.

Germany′s Christian churches in meltdown | Germany| News and in-depth  reporting from Berlin and beyond | DW | 30.03.2021

Care este rolul bisericii locale?

Prin urmare, responsabilitatea ministerială a bisericii locale revine membrilor, în ansamblu. Când membrii își identifică darurile și își asumă responsabilitatea de a le folosi sub conducerea Duhului Sfânt, biserica își mărește capacitatea de a fi o binecuvântare și de a-și îndeplini misiunea pe pământ.

Unii au identificat starea bisericii moderne drept „sindromul 80/20”: un mic procent din membri (20%) își asumă responsabilitatea slujirii, în timp ce restul de 80% sunt simpli spectatori.

Alții au subliniat că, pe zi care trece, biserica seamănă din ce în ce mai mult cu un joc de fotbal în care, din tribune, o mulțime observă un număr mic de jucători care oferă un spectacol extraordinar. Cei care depun eforturi pe teren au nevoie urgentă de odihnă, în timp ce spectatorii au nevoie disperată de exercițiu. Această imagine ilustrează realitatea bisericii. Mulțimea credincioșilor care umplu bisericile și capelele în fiecare duminică trebuie să descopere cât de utili și de necesari sunt în planul divin de evanghelizare și de zidire a trupului lui Hristos.

Cum era biserica în Noul Testament?

Biserica pe care o vedem în Noul Testament este dinamică. Niciodată prizonieră în clădiri. Vedem biserica întâlnindu-se în templu, într-o sinagogă, pe stradă, lângă mare, în locuri publice și adesea în case. Faptele Apostolilor descrie o comunitate de credință în mișcare constantă: „Toţi împreună erau nelipsiţi de la Templu în fiecare zi, frângeau pâinea acasă şi luau hrana cu bucurie şi curăţie de inimă. Ei lăudau pe Dumnezeu şi erau plăcuţi înaintea întregului norod. Şi Domnul adăuga în fiecare zi la numărul lor pe cei ce erau mântuiţi”(Fapte 2:46-47).

Se pare că întâlnirile erau zilnice și cu siguranță nu monotone. Închinarea, comuniunea fraternă, rugăciunea, lucrarea în edificare reciprocă, mărturisirea lui Hristos și îngrijirea nevoilor săracilor nu făceau parte din programele speciale, ci mai degrabă din activitățile de zi cu zi. Cei care au observat modul de viață al credincioșilor i-au numit oameni ai „Căii” – cu siguranță datorită acțiunii lor constante, doctrinei lor clare și pentru că era văzuți mereu mergând dintr-un loc în altul.

Care este viitorul bisericii?

Viitorul bisericii Domnului este unul glorios. Biserica nu va fi victorioasă doar în ceruri, ci și pe pământ. Aruncând o altă privire la Matei 16:18, vedem că se referă la biserică atunci când spune „şi porţile Locuinţei morţilor nu o vor birui”. Declarația lui Isus aici nu prezintă un grup mic, de credincioși timizi. Dimpotrivă, arată o biserică puternică și îndrăzneață, capabilă să iasă învingătoare în orice circumstanță, inclusiv moartea.

Când Isus prezintă biserica triumfătoare chiar împotriva porților Hadesului, ar trebui să-l vedem pe Satan și pe toți demonii lui învinși de lucrarea crucii și care nu reprezintă nicio amenințare pentru viitorul bisericii. Cei care fac parte din biserică sunt în tabăra învingătoare și ar trebui să vorbească și să acționeze ca atare.

Viitorul bisericii a fost stabilit de declarația de misiuni din Matei 28:19: „Duceţi-vă şi faceţi ucenici din toate neamurile…” Versetul nu ne invită să facem ucenici „în” națiuni, ci „din” națiuni. Biserica trebuie transforme națiunile în ucenici. Pe măsură ce avansează, învață națiunile cum să trăiască. Biserica desfășoară activitatea uceniciei doar prin existența în lume. Desigur, acest lucru pune o greutate enormă de responsabilitate pe umerii fiecărui credincios, deoarece presupune că viața lor trebuie să fie un exemplu și o inspirație pentru omenire.

În Efeseni 5:26-27, Pavel declară că Isus S-a dat pe Sine Însuși pentru biserică, „ca s-o sfinţească, după ce a curăţit-o prin botezul cu apă prin Cuvânt, ca să înfăţişeze înaintea Lui această Biserică, slăvită, fără pată, fără zbârcitură sau altceva de felul acesta, ci sfântă şi fără prihană”. Dumnezeul nostru nu a eșuat în niciunul dintre eforturile Sale și nu va eșua nici în acesta. Biserica este menită a fi sfântă și fără vină. Cu acest scop Hristos S-a dat pe Sine Însuși și cu acest scop slujitorii Lui trebuie să-și îndeplinească lucrarea. N-avem niciun motiv să credem că nu vom atinge acest obiectiv. Putem afirma că viitorul bisericii va fi glorios.

U.S. Church Membership Falls Below Majority for First Time

Ce spune Dumnezeu despre biserica de azi?

Când spunem că viitorul bisericii este glorios, afirmăm că același lucru este valabil și în prezent. Astăzi, biserica este exact ceea ce a afirmat Dumnezeu: casa lui Dumnezeu, stâlpul și temelia adevărului, templul lui Dumnezeu, trupul Său, un popor ales, o preoție sfântă și, indiferent de circumstanțele cu care se confruntă, va continua să fie tot ce a spus Dumnezeu că este.

În Efeseni 3:10, Pavel explică ce se întâmplă în prezent cu biserica, „ pentru ca domniile şi stăpânirile din locurile cereşti să cunoască azi, prin Biserică, înţelepciunea nespus de felurită a lui Dumnezeu”. Nu putem înțelege pe deplin măreția bisericii. Timp de secole, Dumnezeu a păstrat ascuns acest minunat mister. Ceea ce i-a fost dezvăluit lui Pavel și altora este atât de extraordinar, încât chiar și îngerii urmăresc cu atenție ceea ce se întâmplă. Dragostea Domnului pentru biserica Sa îi lasă pe toți cu gura căscată. Dumnezeu a dorit să aducă evrei și neamuri împreună într-un singur popor: biserica. Isus Hristos a venit pe pământ și și-a dat viața pentru a ne mântui.

Acest lucru este admirat și de îngeri, care au văzut o bună parte dintre ei căzând, fără posibilitatea răscumpărării. Din Vechiul Testament, îngerii și-au arătat curiozitatea față de această realitate, dar doar prin intermediul bisericii a arătat Dumnezeu lumii întregi deplina Sa înțelepciune. Această scenă pare să descrie îngerii care privesc expresia iubirii divine față de biserică de pe un balcon ceresc și, plini de admirație, înțeleg înțelepciunea lui Dumnezeu ca niciodată. Această cunoaștere ar trebui să ne lase fără suflare, cu lacrimi de recunoștință și o profundă senzație de admirație și smerenie, în timp ce ne vedem ca o parte privilegiată a planului divin. Slavă lui Dumnezeu în biserică astăzi și pentru totdeauna!

Retipărit din Biblia CSB Fisher of Men (drept de autor © 2018 de Luis Ángel Díaz-Pabón) cu permisiunea Holman Bible Publishers.

 

Pastorul Luis Ángel Díaz-Pabón este președintele Societății Misionare Globale și conduce mai multe organizații creștine, inclusiv La Capilla del Rey (Capela Regelui), o biserică din Miami, Florida. El este redactor general pentru Biblia Fisher of Men, disponibilă acum în spaniolă, portugheză și engleză.

Sursa: biblestudytools.com