David a fost în mare strâmtorare

21. 11.2023

, … toți erau amărâți în suflet,… Dar David s-a îmbărbătat sprijinindu-se pe Domnul Dumnezeul lui.”
1 Samuel 30:6

Sunt momente în care problemele sunt atât de multe și grele, descurajarea și neputința atât de adâncă, încât doar Părintele nostru ceresc poate să intervină, să ne încurajeze și să ne ridice. Nu este problemă prea grea pentru Dumnezeu, iar prin soluția pe care El o are pentru noi, putem să recunoaștem odată în plus măreția, înțelepciunea, dragostea, îndurarea și credincioșia Sa.

Doamne, Cel Veșnic, Sfânt și Atotputernic, ne închinăm și recunoaștem autoritatea Ta peste viața noastră! Îți mulțumim că și în ceasul cel mai greu, când totul ne este potrivnic, poți să ne sprijinești și să ne descoperi frumusețea caracterului și lucrărilor Tale! Te rugăm să ne încurajezi, să ne îndrumi și ne ajuți să acționăm în ascultare de Tine! Fii slăvit și binecuvântat în veci, Tată, Fiu, Duh Sfânt! Amin.